Vi kämpar för den västerländska civilisationen

Skandinaviska Förbundet

Arbetet i Skandinaviska Förbundet är framförallt fokuserat kring en rent idéburen verksamhet, men också att leda och stötta verksamheter som vi ser som positiva krafter.

Blå Korset

Arbetar med stöd och hjälp till nästan. Det gör vi genom att dela ut mat, kläder och hygienartiklar till behövande och ekonomiskt utsatta svenska barnfamiljer och pensionärer.

Nordisk Ungdom

Rustar unga män för att hjälpa till i samhället. Allt i syfte att stärka kunskapen och förmågan hos aktivisterna att verka där hjälp behövs som bäst.

Dackeinstitutet

Idéinstitut som erbjuder utbildningar och föreläsningar till syfte att förbereda aktivister att kunna försvara västerlandet även på ett intellektuellt plan.

Skandinavisk Frihet

Förbundets kommunikationsplattform där hittar du nyheter och analyser.

Nordic Wear

Webbshop där du hittar informationsmaterial, kläder och litteratur.

Hör av dig till oss

Adress:

Skandinaviska Förbundet
Postbox 258

761 23 Norrtälje

Kontakta oss