Beröringsskräcken – vår största fiende

Beröringsskräcken, vars syfte är att söndra oss, att underminera vår enhet och vår genomslagskraft, är troligen det viktigaste maktinstrumentet våra motståndare lyckats implementerat i våra egna kretsar. Metodiken är enkel, någon närstående grupp klassas med Läs mer…