Kommunikéer

Beröringsskräcken – vår största fiende

Beröringsskräcken, vars syfte är att söndra oss, att underminera vår enhet och vår genomslagskraft, är troligen det viktigaste maktinstrumentet våra motståndare lyckats implementerat i våra egna kretsar. Metodiken är enkel, någon närstående grupp klassas med Läs mer...

Kommunikéer

Nu skapar vi historia!

Länge har det i Sverige och resten av Skandinavien saknats en politisk rörelse som står upp för vårt folk, den västerländska civilisationen och den naturliga ordningen. Idag ser en sådan rörelse ljuset: Skandinaviska Förbundet. Skandinaviska Läs mer...