Har du några frågor eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med oss kan du använda följande formulär:

Eller kontakta:
Ordförande: Patrik Forsén
Telefonnummer: 070-7899085
E-post: info@skandinaviskaforbundet.se