Länge har det i Sverige och resten av Skandinavien saknats en politisk rörelse som står upp för vårt folk, den västerländska civilisationen och den naturliga ordningen. Idag ser en sådan rörelse ljuset: Skandinaviska Förbundet.

Skandinaviska Förbundet är en samlande organisation vars uppgift är att företräda, stödja och leda vår rörelse.

Vår målsättning är att skapa och leda de politiska soldater som står i första ledet för vårt folk och vår civilisation.

Med vänliga hälsningar,
Patrik Forsén, ordförande Skandinaviska Förbundet.

Läs vår programförklaring.

Bli medlem i Skandinaviska Förbundet.

Categories: Kommunikéer