Skandinaviska Förbundet är en idéburen paraplyorganisation vars uppgift är att företräda, stödja och leda vår rörelse.

Skandinaviska Förbundet är ytterst ansvarigt för att skapa och leda de som står i första ledet till försvar för vårt folk och den västerländska civilisationen.

Vi arbetar brett med att understödja och utveckla aktivism, intellektuell fördjupning samt socialt arbete. Vi är ett förbund som består av flera olika delar och mycket av arbetet sker i någon av våra anslutna organisationer.