Skandinaviska Förbundet är en samlande organisation vars uppgift är att företräda, stödja och leda vår rörelse.

Skandinaviska Förbundet är ytterst ansvarigt för att skapa och leda de politiska soldater som står i första ledet till försvar för vårt folk och den västerländska civilisationen.

Vi arbetar brett med att understödja och utveckla aktivism, intellektuell fördjupning samt socialt arbete. Vi är ett förbund som består av flera olika delar och mycket av arbetet sker i någon av våra anslutna organisationer.

Genom vår ungdomsorganisation, Nordisk Ungdom, fostrar vi unga män till att i framtiden leda motståndet för en bättre morgondag.

Genom vårt idéinstitut Dackeinstitutet bildar vi unga män till att på ett intellektuellt plan förstå och försvara den västerländska civilisationen.

Genom vår kommunikationsplatform Skandinavisk Frihet levererar vi omvärldsanalyser, intervjuer, recensioner och livsstilsreportage som du behöver för att kunna ta upp svärdet i striden för din identitet.

Nordic Wear är vår butik där vi erbjuder allt material du behöver för att vara en del av det skandinaviska motståndet.