Styrelse och ledningsfunktioner:

Patrik Forsén, ordförande för Skandinaviska Förbundet, han har en gedigen politisk bakgrund sedan snart 20 år inom olika konservativa och nationalistiska projekt. En av grundarna till Nordisk Ungdom och dess förste talesman. Bor i Åkersberga, strax norr om Stockholm, med sin fru och deras tre barn. Patrik har det övergripande ansvaret för förbundet och dess verksamhetsgrenar.

Björn Herstad, chef för Dackeinstitutet med ansvar för förbundets idéarbete, var en profilerad konservativ ungdomspolitiker i slutet av 90-talet och författade konservativa nätverket Engelbrekts idéskrift. Därefter engagerad inom olika nationalistiska och konservativa kretsar. Vid sidan av politiken har Björn varit en mycket framgångsrik entreprenör. Bor med sin fru och deras sex barn.

Fredrik Hagberg, talesman för Nordisk Ungdom med särskilt ansvar att företräda och kommunicera ungdomsförbundets arbete. Fredrik har en bakgrund som yrkesverksam militär inom Försvarsmakten. Internationellt uppmärksammad talare, ofta med där det händer och drar sig inte för att besöka konflikthärdar. Har varit aktiv i Nordisk Ungdom sedan start och är från 2015 talesman för organisationen.

Ulrika Hallgren, koordinator Blå Korset, med ansvar att leda förbundets sociala hjälpverksamhet. Hon har en gedigen bakgrund som engagerad inom Folkets demonstration och senare som ledare för Mynttorgsaktivisterna som blev känt för sina tysta manifestationer på Mynttorget. Hon har också under flera års tid varit en av de drivande krafterna med att organisera hjälp till hemlösa i Stockholm.

Christian Mattson, aktivistchef, en riktig eldsjäl inom det utomparlamentariska arbetet i Sverige med över tio års erfarenhet från aktivistarbete. Har länge varit en av de drivande krafterna bakom Nordisk Ungdoms många lyckade aktioner. Han är alltid på plats när det händer något för att dela med sig av sitt kunnande tillika redo att kliva in och leda aktivisterna när det behövs.