Styrelse och stödfunktioner:

Patrik Forsén, ordförande för Skandinaviska Förbundet, gedigen politisk bakgrund sedan snart 20 år inom olika konservativa och nationalistiska projekt, bland annat som en av grundarna till Nordisk Ungdom och dess förste talesman. Patrik har specialiserat sig yrkesmässigt på arbete med barn och unga vuxna med särskilda behov. Fru och fyra barn. Plockar gärna svamp och påtar i trädgården.

Björn Herstad, chef för Dackeinstitutet, ansvarar för förbundets idéarbete. Politiskt aktiv sedan 90-talet och medgrundare till det konservativa nätverket Engelbrekt. Därefter engagerad inom olika nationalistiska och konservativa kretsar. Vid sidan av politiken bakgrund som VD och framgångsrik entreprenör, dubbla examen i historia respektive ekonomi. Fru och sex barn. Älskar havet och seglar gärna.

Fredrik Hagberg, talesman för Nordisk Ungdom, internationellt uppmärksammad talare, ofta med där det händer och drar sig inte för att besöka konflikthärdar. Har varit aktiv i Nordisk Ungdom sedan start och är från 2015 talesman för organisationen. Tidigare yrkesmilitär, därefter projektledare inom nätverksteknik. Sambo och ett barn. Kör gärna en boxningsmatch när någon ställer upp.

Christian Mattsson, aktionschef, en riktig eldsjäl inom det utomparlamentariska arbetet i Sverige med över tio års erfarenhet av aktivistarbete. Har länge varit en av de drivande krafterna bakom Nordisk Ungdoms många lyckade aktioner. Han är alltid på plats när det händer något för att dela med sig av sitt kunnande tillika redo att kliva in och leda aktivisterna när det behövs.